Tràmits per a entitats

Us hem agrupat els tràmits més habituals de la seu electrònica per a entitats per facilitar-vos-en la recerca.

Si no trobeu el tràmit que necessiteu, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

Alta d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes

Com registrar una entitat o associació sense ànim de lucre al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes (RMEAC)

 

Modificació de dades d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes

Modificació de les dades de l'entitat que consten en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes (RMEAC)

 

Baixa d'una entitat al Registre Municipal d'Entita­ts i Associacions Ciutadanes

Donar de baixa una entitat al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes (RMEAC)

 

Subvencions per entitats

Informació relativa a les subvencions atorgades, documentació relacionada, i altra informació útil de tipus general.

 

Reserva de sales i espais als equipaments cívics

Sol·licitud de reserva de sales i espais als equipaments cívics per a la realització d'activitats

 

Utilització de sala i/o espai d'equipaments culturals

Sol·licitud d'utilització de sala i/o espai d'equipaments culturals de propietat municipal per a la realització d'actes o activitats culturals

 

Utilització de les instal·lacions esportives municipals

Sol·licitud d'utilització de les instal·lacions esportives i piscines municipals de gestió directa

 

Utilització / reserva de sales municipals

Sol·licitud de reserva de sala a diferents equipaments municipals per a la realització d'activitats

 

Sol·licitud de material de préstec per a entitats

Sol·licitud de material de préstec per a entitats per a realitzar activitats i actes públics

Intervencions ciutadanes en el Ple Municipal

Sol·licitud d'intervenció en les sessions ordinàries del Ple Municipal, d'acord al que estableix l'art. 11 del Reglament de Participació Ciutadana.

En el moment de fer la sol·licitud, si el ple es celebra de forma telemàtica, podeu indicar si necessiteu que us facilitem d'un espai de connexió i un dispositiu per a connectar-vos per videoconferència.

Propostes ciutadanes en el Ple Municipal

Sol·licitud per presentar propostes d'acord que es sotmeten al Ple Municipal com un punt de l'ordre del dia, d'acord al que estableix l'art. 11 del Reglament de Participació Ciutadana.

En el moment de fer la sol·licitud, si el ple es celebra de forma telemàtica, podeu indicar si necessiteu que us facilitem d'un espai de connexió i un dispositiu per a connectar-vos per videoconferència.

Intervencions ciutadanes en les Comissions Municipals Informatives, d'estudi o de consulta

Sol·licitud d'intervenció en les Comissions Municipals Informatives, d'estudi o de consulta.

En el moment de fer la sol·licitud, si la Comissió es celebra de forma telemàtica, podeu indicar si necessiteu que us facilitem d'un espai de connexió i un dispositiu per a connectar-vos per videoconferència.

Com registrar-se al Registre Municipal de Participació de la Ciutadania
Inscripció en el Registre Municipal de Participació de la Ciutadania (RMPC) d'acord al Reglament de Participació Ciutadana, capítol 6è, art.38

 

Proposta d'alta, canvi o baixa de membres dels Consells Municipals de Districte
Tràmit per proposar, modificar o donar de baixa un representant dels Consells Municipals de Districte

 

Proposta d'alta, canvi o baixa de membres dels Consells Municipals Sectorials
Tràmit per proposar, modificar o donar de baixa un representant dels Consells Municipals Sectorials

Actes a la via pública

Autorització per a realitzar actes a la via pública de caire cultural, d'oci o esportiu

 

Realització d'activitats al Parc de Vallparadís

Permís per realitzar activitats al Parc de Vallparadís

 

Autorització d'actes i/o activitats a la via pública per a la promoció i dinamització comercial

Sol·licitud de permís per a actes i/o activitats a la via pública per a la promoció i dinamització comercial

 

Autorització i serveis per a realitzar activitats per festes majors de barri

Autorització i serveis per a realitzar activitats per festes majors de barri

 

Autorització per a la instal·lació d'una parada de venda per a festivitats tradicionals

Sol·licitud d'autorització d'instal·lació d'una parada per a venda no sedentària per a Festivitats Tradicionals, en mercats esporàdics o periòdics a la ciutat de Terrassa: palmes per Rams, castanyes per a Tots Sants, artesania per Nadal

 

Autorització per realitzar activitats i instal·lacions publicitàries a la via pública

Sol·licitud per a la instal·lació de banderoles, pancartes i torretes publicitàries i per a la realització de campanyes publicitàries a la via pública.

 

Pagament de la taxa per l'autorització de venda no sedentària

Pagament de la taxa per l'autorització de venda no sedentària en el municipi de Terrassa

 

Sol·licitud d'instal·lació d'una parada de venda a la Fira Modernista

Instal·lació de parada de venda a la Fira Modernista

Comunicació de dades o d'activitats al Servei 010

Comunicar, modificar o eliminar dades comercials, professionals o d'entitat dels fitxers del Servei d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Terrassa, així com comunicar activitats

 

Invitació de representants municipals

Invitació de representants municipals a actes públics

 

Comunicació d'errors en les dades d'identificació a efectes de notificacions

Comunicació de dades per a subsanar errors de dades d'identificació

 

Presentació d'instàncies i documentació al Registre General de l'Ajuntament

Aquest tràmit us permet presentar una instància a l'Ajuntament de Terrassa, permet incorporar nous documents a un expedient en tràmit i/o respondre a un requeriment d'esmena d'un procediment iniciat anteriorment, millorant-lo i completant-lo amb aportació de dades i documents.

 

Bústia de consultes, suggeriments i queixes

Voleu comunicar alguna cosa a l'Ajuntament? Feu-nos arribar la vostra pregunta, el vostre suggeriment, la vostra queixa o la vostra proposta d'actuació o millora. L'Ajuntament us atendrà amb la màxima rapidesa per telèfon o correu electrònic.

 

Comunicació de número de compte per pagament de factures, subvencions o devolució d'ingressos

Amb aquest tràmit podeu comunicar les vostres dades bancàries del compte corrent.

Hola!

Vols rebre l'actualitat del món associatiu al teu email?
Subscriu-te al nostre butlletí!

* Camps obligatoris


Per a la gestió de les llistes de subscripció fem servir la plataforma Mailchimp. Fent clic a sota per subscriure-us, reconeixeu que la vostra informació es transferirà a Mailchimp per al seu tractament.
Més informació sobre les pràctiques de privadesa de Mailchimp aquí.
Consulta la nostra política de protecció de dades.