Quines assegurances són obligatòries?

Dependrà de les activitats i serveis que presta l’entitat. Les assegurances que normalment es tenen són: l’assegurança de responsabilitat civil: que seria recomanable, ja que cobriria els danys que es [ Llegir + ]

Quins llibres són obligatoris?

Llibre de comptabilitat Les associacions han de portar un llibre diari i un llibre d’inventaris i comptes anuals, llevat que no estiguin obligades a presentar la declaració de l’impost de [ Llegir + ]