Tarimes de fusta

Material

Tarimes de fusta en mòduls ampliables de 2 x 1 m. Potes metàl·liques regulables en alçada i escala de fusta. Potes normals regulables de 90 a 110 cm. Potes baixes regulables de 50 a 80 cm.

Quantitat

Es cedirà un màxim de 6 x 4 m. però també altres mesures en mòduls de:

  • 2 x 1 m.
  • 2 x 2 m.
  • 2 x 3 m.
  • 2 x 4 m.
  • 2 x 5 m.
  • 3 x 4 m.
  • 4 x 4 m.
  • 4 x 5 m.
  • 6 x 4 m.