Projectes comunitaris

Volem ser facilitadors de projectes que produeixen noves i millors solucions als problemas col.lectius de la nostra ciutat i dels seus barris, amb la voluntat de generar transformació social. La col.laboració de persones, organitzacions i institucions passar a ser un element clau.

Volem reconèixer i posar en valor les experiències que ja s’estan fent a la nostra ciutat, i engegar-ne de noves amb les entitats i col.lectius.