Gàbies de transport per cadires i taules

Material

Gàbies de transport per a taules i cadires, antifurt tancades amb cadenat. Color blau. Les gàbies tenen capacitat per a 100 cadires amb un pes aproximat de 375 kg. Les gàbies tenen una capacitat per a 18 de taules amb un pes aproximat de 325 kg. en total. Les entitats que les facin servir hauran de deixar-les lligades a elements de mobiliari urbà per seguretat. La quantitat a cedir dependrà del número de taules i cadires cedides.

Quantitat

Com a màxim es podran cedir dues gàbies per a cadires i 3 per a taules.

La cessió està condicionada al transport per part de l’empresa especialitzada i / o a la disponibilitat per part de l’entitat de disposar de transport amb plataforma elevadora.