S’aplica la Llei de Transparència a les entitats sense ànim de lucre?

La Llei 1972014, de 29 de desembre de Transparència, accés a la informació i bon govern, s’aplica a aquelles entitats sense ànim de lucre que tenen relacions de manera directa amb l’Administració Pública:

  • Entitats privades que rebin ajuts o subvencions per més de 100.000€ anuals
  • Entitats privades que rebin ajuts o subvencions per més de 5.000€ anuals i que almenys el 40% dels seus ingressos anuals procedeixi de subvencions o ajuts públics.
  • Altres: fundacions del sector públic, persones jurídiques que perceben fons públics per a funcionar o per a dur a terme llurs activitats, entitats adjudicatàries de contractes del sector públic

La informació s’ha de publicar a les pàgines webs o seus electròniques de les entitats en format electrònic, de manera senzilla i clara, i en format reutilitzable. Ha d’ésser veraç, objectiva, comprensible i cal actualitzar-la periòdicament i cal que estigui ordenada telemàticament i cronològicament

L’incompliment del deure de transparència i les obligacions derivades suposa un règim sancionador.

La Generalitat ha de prestar assessorament tecnològic a les entitats que tenen obligacions específiques de transparència per a la percepció de fons públics. Es posen a disposició de les entitats dos tipus de suport:

  • Assessorament: consultes per saber con complir les obligacions de la Llei de Transparència o qualsevol altre temàtica relacionada amb l’entitat mitjançant un formulari (enllaç)
  • Recursos a les entitats

En aquest enllaç trobareu més informació en relació a la Llei de Transparència.

Hola!

Vols rebre l'actualitat del món associatiu al teu email?
Subscriu-te al nostre butlletí!

* Camps obligatoris


Per a la gestió de les llistes de subscripció fem servir la plataforma Mailchimp. Fent clic a sota per subscriure-us, reconeixeu que la vostra informació es transferirà a Mailchimp per al seu tractament.
Més informació sobre les pràctiques de privadesa de Mailchimp aquí.
Consulta la nostra política de protecció de dades.