S’aplica la Llei de Protecció de dades a les entitats sense ànim de lucre?

La Llei de Protecció de Dades (LOPD) s’aplica a totes les entitats que disposin de dades personals de persones físiques (socis i sòcies, voluntariat…) i han de vetllar perquè es compleix.

  • Cal identificar els seus fitxers i donar-los d’alta a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
  • Han de complir les mesures establertes a la LOPD tant pel que fa la recollida i conservació de dades com ple que fa a documentació física com en suport informàtic
  • Han de disposar d’un document de seguretat de l’entitat on se’n reculli el protocol intern respecte a les mesures que s’apliquen per garantir la protecció de dades personals

En aquest enllaç de Xarxanet trobareu més informació en relació a la LOPD.