Quins tràmits cal comunicar al Registre Municipal d’Entitats de Terrassa i al Registre d’entitats de la Generalitat?

La renovació dels òrgans de govern (tant per finalització del seu mandat com si es produeix algun canvi dins del mandat).

  • Enllaç del tràmit de modificació de dades al RMEAC.
  • Enllaç del tràmit de renovació total o parcial dels òrgans de govern al Registre d’entitats de la Generalitat

 

El canvi de seu social de l’entitat

  • Enllaç del tràmit de modificació de dades al RMEAC.
  • Enllaç del tràmit al Registre d’entitats de la Generalitat

 

El canvi de denominació de l’associació o la modificació dels seus estatuts

  • Enllaç del tràmit de modificació de dades al RMEAC.
  • Enllaç del tràmit al Registre d’entitats de la Generalitat

 

La dissolució de l’entitat

  • Enllaç del tràmit de modificació de dades al RMEAC.
  • Enllaç del tràmit al Registre d’entitats de la Generalitat