Quines assegurances són obligatòries?

Dependrà de les activitats i serveis que presta l’entitat.

Les assegurances que normalment es tenen són:

  • l’assegurança de responsabilitat civil: que seria recomanable, ja que cobriria els danys que es puguin ocasionar a terceres persones i dels quals l’entitat resulti civilment responsable.
  • l’assegurança de voluntariat: la llei exigeix que els voluntaris estiguin coberts dels riscos derivats de la seva activitat i dels danys que, involuntàriament, puguin causar a tercers per raó de la seva activitat
  • l’assegurança del local: per cobrir el sinistre que es pugui produir (incendi, danys derivat d’una fuita d’aigua, robatori…).

Per a qualsevol dubte, recordeu que podeu comptar amb l’assessorament gratuït per a entitats que ofereix Xarxanet a través d’aquest formulari.