Quin tipus de certificat digital és necessari?

El Certificat Digital és l’equivalent electrònic a un document d’identitat, és un document digital mitjançant el qual una autoritat de certificació garanteix la identitat d’un subjecte o entitat. Aquest identificador és únic i intransferible.

A partir del 2 d’octubre de 2016 entra en vigor la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i obliga a totes les persones jurídiques (entitats) a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics a través del certificat per representants de persones jurídiques.