Com puc registrar el meu col·lectiu?

Si sou un col·lectiu no constituït en entitat, i voleu participar o col·laborar en algun dels òrgans o mecanismes de participació municipal i/o en processos participatius que pugui organitzar l’Ajuntament de Terrassa, us podeu inscriure al Registre de Participació  de la Ciutadania  omplint el formulari  específic per a col·lectius  de la seu electrònica.

Recordeu  que els col·lectius han d’estar formats com a mínim per tres persones i que a la sol·licitud s’haurà d’especificar els objectius bàsics, els àmbits d’actuació i la manera de contactar-hi.