Com inscriure l’associació al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de l’Ajuntament de Terrassa (RMEAC)?

Es poden inscriure al RMEAC les entitats i associacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes i que tinguin per objecte el foment i/o la millora dels interessos generals o sectorials de la ciutadania de Terrassa, la seu social de les quals ha d’estar a Terrassa .

Prèviament a la sol·licitud d’inscripció al Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes de Terrassa, l’entitat cal que estigui inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat o d’altres registres públics.

En aquest enllaç trobareu més informació i el tràmit de sol·licitud d’inscripció al RMEAC.