Com i quan es pot demanar el NIF de l’associació?

El NIF és un document necessari per tal d’iniciar l’activitat de l’associació, per exemple per obrir un compte bancari, per poder emetre factures, demanar subvencions, contractar….

Un cop presentada la documentació a la Generalitat es pot demanar el NIF provisional de l’entitat. El NIF definitiu es podrà demanar un cop estigui la resolució de la inscripció al Registre d’Associacions de la Generalitat, l’acta fundacional i els estatuts degudament diligenciats.

Es pot sol·licitar per internet o presencialment a l’oficina d’hisenda del c/Vinyals, 17.

En aquest enllaç de Xarxanet trobareu més informació.