Escenaris tipus taula

Material

Escenaris desmuntables, modulars i polivalents. Estructura d’alumini amb potes regulables en alçada (de 80 a 140 cm). Resistència de 1.000 kg. per metre quadrat. Escala de 5 graons. Fustes antilliscants de 25 mm. de gruix Es munta en mòduls de 2 x 1 m. fins un màxim de 6 x 4 m.

Quantitat

Es cedirà un màxim de 6 x 4 m. però també altres mesures en mòduls de 2 x 1 m. La cessió està condicionada al transport i muntatge per part de l’empresa especialitzada en el transport. L’entitat sol·licitant haurà d’assumir el preu de transport i muntatge segons mides