Escenaris telescòpics

Material

Escenaris desmuntables, modulars i polivalents. Estructura galvanitzada sense visos. Resistència de 500 kg per metre quadrat. Altura regulable de 70 a 110 cms. d’alçada. Escala de 5 graons. Fustes antilliscants de 25 mm. de gruix Es munta en mòduls de 2 x 2 m. fins un màxim de 8 x 8 m.

Quantitat

Es cedeix un màxim de 8 x 8 m. però també altres mesures en mòduls de 2 x 2 m: La cessió està condicionada al transport i muntatge per part d’una empresa especialitzada. L’entitat sol·licitant haurà d’assumir el preu de transport i muntatge segons les mides sol·licitades.