Enquestes i estudis

El panoràmic és la macro enquesta de les organitzacions. Pretén explicar i millorar l’impacte que generen les organitzacions a la societat a través de l’anàlisi de la seva realitat, la seva funció i evolució i les activitats que desenvolupen.

Els objectius del panoràmic són:

  • Fer visible l’impacte real de les organitzacions
  • Ajudar a fer créixer les organitzacions.
  • Crear una xarxa de col·laboració entre les organitzacions.
  • Generar una base de dades col·laborativa, oberta i accessible per a tothom
  • Millorar la transparència de les organitzacions

 

Descàrrega dels informes:

En aquesta secció trobareu diferents estudis que mostren com ha afectat la crisi de la COVID-19 a les entitats.