Com ha afectat la COVID-19 a les entitats?

Per respondre a aquesta pregunta vam elaborar una enquesta en línia que es va enviar a les entitats de Terrassa entre els dies 14 de maig i 6 de juny. Hi van donar resposta 127 entitats, xifra que dona un nivell de confiança del 95 % i això fa que els resultats de la recerca es puguin considerar força representatius.

 

  • Un 87,4 % de les entitats van patir una disminució o aturada de la seva activitat, la qual cosa representa un impacte força important en un sector que genera un gran nombre d’activitats i que, per tant, també té una gran repercussió en els àmbits econòmic i social a la nostra ciutat.
  • Un 36,2 % de les entitats que no van aturar la seva activitat, es van mobilitzar per cercar altres entitats per fer front de manera conjunta a la situació. Aquesta dada indica un alt grau de col·laboració entre entitats per fer front als problemes sobrevinguts i molta capacitat per treballar de manera conjunta.
  • Durant l’estat d’alarma es va suspendre gairebé la totalitat de l’activitat de les entitats a la via pública i multitud d’actes i activitats van quedar anul·lats. Així un 89,4 % de la mostra va manifestar que havia mantingut la comunicació amb els socis i sòcies per informar dels canvis respecte a activitats programades. Aquesta dada indica una gran capacitat del teixit associatiu de Terrassa per adaptar-se a la situació i molta flexibilitat alhora d’ajustar els seus projectes a les noves circumstàncies.
  • Respecte a les principals preocupacions que van manifestar les entitats en el moment de fer l’enquesta destaca l’afectació econòmica de la crisi en l’entitat amb un 7,5 de valoració sobre 10.
  • Les entitats reclamen més informació per planificar les seves activitats i especialment sobre quines seran les condicions per poder fer actes públics i també respecte a les subvencions. Aquesta va ser la resposta més puntuada, amb un 7,9 sobre 10.

Podeu consultar l’informe de resultats en el següent enllaç.