Col·lectius

Els col·lectius són xarxes o altres formes d’activitat col·lectiva que hi ha a la ciutat i que no disposen de personalitat jurídica ja que no s’han constituït com a entitat. No formen part del Registre Municipal d’Entitats però poden donar-se d’alta en el Registre Municipal de Participació Ciutadana.

Els col·lectius no constituïts com a entitats us podeu donar d’alta en el Registre de Participació de la Ciutadania.

Podeu accedir als recursos que oferim i als mecanismes de participació de la ciutat.

Consulteu els col·lectius de la ciutat al llistat de la web

Tràmits que podeu fer en referència a aquest servei